شماره حساب متمرکز جهت واریز کمک‌های خیری اربعین
​​​​​104047070007 بانک ملی
​​​​​​​به نام ستاداربعین حسینی استان
​​​​​​​----------------------------------------------------
شماره کارت 6037991754029910
​​​​​​​به نام مشهدی بافان