نشانى مراكز درمانى جمعيت هلال احمر در مسير پياده روى نجف به كربلا "اربعين ١٤٠١"