59

اولین جلسه کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی(ع) استان یزد تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس استان یزد _ یکشنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۱ ، کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین حسینی (ع) استان یزد کار خود را با تشکیل اولین جلسه در سال ۱۴۰۱ آغاز کرد.

 جلسه ی مذکور با محوریت اداره پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی و با حضور معاونت ها و دستگاه‌های همکار  عضو کمیته برگزار شد.

 

نوشته شده توسط آقای زارعیان