بازدید از مراحل ساخت اسکلت فلزی موکب سیدالشهداء استان یزد در مرز چذابه توسط معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار

بازدید از مراحل ساخت اسکلت فلزی موکب سیدالشهداء استان یزد در مرز چذابه توسط معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، علی اکبر عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از گارگاه ساخت اسکلت فلزی موکب سیدالشهداء استان یزد در مرز چذابه بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرایی آن قرار گرفت.
این موکب با تامین اعتبار خیرین استان به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال و به جهت رفاه حال زوار اربعین حسینی در مرز چذابه در حال ساخت می باشد.