تشکیل اولین جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان اردکان

به گزارش روابط عمومی پدافندغیرعامل استان یزد اولین جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان اردکان با حضور دبیر ستاد اربعین حسینی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پدافندغیرعامل استان یزد اولین جلسه ستاد اربعین حسینی شهرستان اردکان با حضور دبیر ستاد اربعین حسینی استان برگزار شد.
گنجی دبیر ستاد اربعین حسینی استان با حضور در این جلسه به ساختار دستورالعمل‌ ستاد استان اشاره و افزود: در راستای تسهیل مدیریت و ساماندهی زائران اربعین حسینی در سطح شهرستان ها؛ دستورالعمل‌ ستاد اربعین حسینی شهرستان توسط دبیرخانه ستاد استان تهیه و به فرمانداران محترم ابلاغ گردید.
وی عنوان کرد: در سطح شهرستان، ۶ کارگروه وظایف ساماندهی اربعین حسینی شهرستان را برعهده دارند که توسط فرمانداران محترم به عنوان رؤسای ستاد شهرستان مدیریت خواهند شد.