16

برگزاری اولین جلسه اربعین 1401 استان یزد

در این جلسه که با حضور استاندار به عنوان رئیس ستاد، معاونین استاندار و مسئولین کمیته های ستاد اربعین استان یزد برگزار شد، برخی از مسئولین کمیته های عضو ستاد، از جمله کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

 

حجت الاسلام حبیبیان مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان یزد به موضوعات لزوم هماهنگی تمام فعالیت های آموزشی و فرهنگی مرتبط با اربعین؛ تحت نظارت کمیته فرهنگی، لزوم برنامه ریزی برای تحت پوشش قراردادن زائران افغانستانی و پاکستانی عبوری از استان با برنامه های مناسب فرهنگی، برنامه ریزی برای برگزاری همایش عاشقان پیاده روی اربعین در استان، آمادگی کمیته فرهنگی برای صدور مجوز تاسیس موکب فرهنگی برای داوطلبان اشاره کرد که با نظر مثبت استاندار، مقرر شد پیگیری های لازم برای تحقق آنها انجام شود.

 

در پایان این جلسه مقرر شد، جلسات ستاد، و کمیته ها به صورت مستمر برگزار و در هرجلسه میزان پیشرفت برنامه های کمیته های عضو، بررسی شود.

 

 

برگزاری اولین جلسه اربعین 1401 استان یزد

نوشته شده توسط آقای زارعیان