فروش ۱۰ هزار بلیت اربعین/پیش‌بینی ۱۰۰ هزار مسافر هوایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
🔹️تا کنون ۱۰ هزار بلیت اربعین فروش رفته است.

🔹️پیش‌بینی کردیم که می‌توانیم میانگین ۱۰۰ هزار مسافر را در بازه زمانی ۱۵ روز، جابه‌جا کنیم که تقریبا دو برابر ظرفیت سال گذشته است.