الكاظمي :

نخست وزیر عراق : در ایام اربعین با تمام قوا در خدمت زائران خواهیم بود.

الکاظمی: تلاش ما برای تامین منافع دو ملت ایران و عراق است.

نخست وزیر عراق همچنین افزود: ما جهت تنظیم یک برنامه زمانی برای تسهیل زیارت زائران ایام اربعین توافق کردیم. تا پیش از این زوار در فرودگاه ویزا می گرفتند، ولی قرار بر این شد که در گذرگاه های مرزی نیز ویزا تهیه کنند و مشترکا برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه تلاش کنیم. زیرا روابط ایران و عراق بسیار عمیق و ریشه دار است.