همگام با اربعین، همراه با فناوری

سازمان فناوری اطلاعات ایران که متولی کاربری استفاده بهینه از فناوری اطلاعات کشور است؛ به نیابت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف رفاه حال زائرین رویداد مردمی اربعین و خدمات رسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات به این عزیزان، اقدام به راه‌اندازی این درگاه با هدف اطلاع‌‍رسانی یکپارچه نموده است. خدماتی که بر روی این درگاه ارائه شده است، حاصل تعاملات گسترده با تعداد زیادی از شرکت‌های فناور ارائه‌دهنده این خدمات بوده و همچنان این تعاملات تا رسیدن به وضع مطلوب ادامه دارد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران که متولی کاربری استفاده بهینه از فناوری اطلاعات کشور است؛ به نیابت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف رفاه حال زائرین رویداد مردمی اربعین و خدمات رسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات به این عزیزان، اقدام به راه‌اندازی این درگاه با هدف اطلاع‌‍رسانی یکپارچه نموده است. خدماتی که بر روی این درگاه ارائه شده است، حاصل تعاملات گسترده با تعداد زیادی از شرکت‌های فناور ارائه‌دهنده این خدمات بوده و همچنان این تعاملات تا رسیدن به وضع مطلوب ادامه دارد.

https://arbaeen.ito.gov.ir/